Privacybeleid

Privacy verklaring
Escaperoom 040 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de reserveringen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Escaperoom 040 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw reservering. Escaperoom 040 gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: als u een reservering plaatst hebben we uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig om uw reservering te organiseren.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Algemeen
Escaperoom 040 gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nooit om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.) Escaperoom 040 stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking. Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde URL, IP-adres, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Escaperoom 040 registreert geen bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele voorkeuren, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Web bezoek
Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvraging in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten
Wanneer u op onze website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Advertentievertoningen en -kliks
Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Escaperoom 040 en door advertentienetwerken waaraan Escaperoom 040 deelneemt. Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Escaperoom 040 worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Escaperoom 040 participeert in de volgende advertentienetwerken die eigen registraties voeren en die een eigen privacy beleid hebben: Google Adwords, Google Chrome (Google) Het advertentienetwerk van Google plaatst een Double Click DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan de website van Escaperoom 040 en andere websites op internet. U kunt zich van dit cookie afmelden, waarna u mogelijk minder-relevante advertenties te zien krijgt.

Google Analytics
Escaperoom 040 kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Escaperoom 040 te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek (email) van de abonneelijst verwijderen. Ook ontvangt iedereen in ons bestand van ons nog een email met de vraag of u geabonneerd wilt blijven met mogelijkheid tot afmelden.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, reserveringsformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 5 jaar kan worden bewaard.

Foto’s
Wanneer u voor onze Facebook pagina een foto van uw groep hebben gemaakt, met vooraf vernomen toestemming van u, en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie dan zijn wij in het algemeen bereid deze te verwijderen.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden

Facebook, Twitter, YouTube en Tripadvisor
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, YouTube en Tripadvisor zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van deze social media om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Escaperoom 040 stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Aanpassen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd